<< κατηγορίες προϊόντων >>
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


To Cellfill, είναι θερμοηχομονωτικό υλικό σε μορφή κόκκων και παράγεται από το Perlomin. Επεξεργάζεται ειδικά, είναι αδιάβροχο και προσφέρει υψηλής ποιότητας θερμο-ηχομόνωση και πυροπροστασία.

Στον διπλό τοίχο του σπιτιού, βάζοντας Cellfill 5εκ. στο κενό των τούβλων πετυχαίνουμε ηχομόνωση, θερμομόνωση και πυροπροστασία.
 

Το Cellfill είναι ιδανικό υλικό για την ηχομόνωση των ξύλινων δαπέδων τοποθετόντας το στο κενό μεταξύ των καδρονιών. Υψηλή αποτελεσματικότητα, ευκολία στην κατασκευή.
Δείκτης ηχομείωσης
Rw = 53 dB


Δείκτης ηχομείωσης
Rw = 57 dB

 

Με το Cellfill πετυχαίνουμε την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση λ=0,038 kcal/mh C

 

Η χρήση Cellfill προσφέρει:

Απεριόριστη διάρκεια ζωής στην κατασκευή.
- Πλήρη πυροπροστασία
- Ηχομονωτική κατασκευή
- Πολύ οικονομική λύση
- Μόνιμη και διαρκή προστασία

- Δεν δημιουργούνται οσμές από αέρια κάτι που συμβαίνει με πολλά θερμομονωτικά υλικά οργανικής σύνθεσης
- Σταθερό μονωτικό σώμα
- Δεν δημιουργείται γέφυρα λάσπης.
- Ρέει και τοποθετείται εύκολα.
Το Cellfill αποτελείται από κόκκους που ρέουν ελεύθερα, ανακαλύπτουν και γεμίζουν πλήρως ακόμη και τις πιο μικρές κοιλότητες, χωρίς να δημιουργούν γέφυρα μεταξύ τους. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα γιατί είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό εγκατάστασης ή εξειδικευμένες ικανότητες.

 

Στην εξωτερική τοιχοποιία, με ενδιάμεσο κενό, τοποθετόντας το μονωτικό Cellfill, πετυχαίνουμε μια πλήρη μόνωση. Συγκρίνοντας τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά με το Cellfill, βλέπουμε την μεγάλη αξία του που συνδιάζεται και με την οικονομική του τιμή.

Ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων απαιτεί Κ=0.6 Kcal/m²h °C

Αν χρησιμοποιήσουμε:

1. Εξηλασμένη πολυστερίνη
Απαιτείται πάχος 3 εκατ.
Δαπάνη: 5.5€/m²*
θερμομόνωση χωρίς
ηχομόνωση και πυροπροστασία
αδιάβροχο
2. Διογκωμένη λευκή πολυστερίνη
Απαιτείται πάχος 4 εκατ.
Δαπάνη: 1.55€/m²*
θερμομόνωση χωρίς
ηχομόνωση και πυροπροστασία
αδιάβροχο
3. Υαλοβάμβακα
Απαιτείται πάχος 4 εκατ.
Δαπάνη: 4.14€/m²*
θερμομόνωση ηχομόνωση και μερική πυροπροστασία
4. Cellfill
Απαιτείται πάχος 4 εκατ.
Δαπάνη: 1.95€/m²*
αδιάβροχο
θερμομόνωση ηχομόνωση και πλήρης πυροπροστασία (πρακτικά άκαυστο), άφθαρτο στο χρόνο    

*Oι τιμές που αναφέρονται ισχύουν τον Φεβρουάριο του 2003

 

Το Cellfill παράγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες ISO 9002