Κεντρική
 
Εταιρεία
 
Προϊόντα
 
Έργα
 
Ισολογισμοί
 
Επικοινωνία
English Version
 
Perlomin
Perlobeton S
Cellfill
Perloflor
Nolime
Sticon
   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τηλέφωνο:
210 4916001,
210 4923179
Email: isocon@otenet.gr
   
 |  Προϊόντα Διογκωμένου Περλίτη  |  Προϊόντα Εμπορίας  | 
  Τσιμέντα BUZZI UNICEM
 

Η εταιρία ISOCON A.E. στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με την εταιρία BUZZI UNICEM SpA η οποία εδρεύει στην Ιταλία και παράγει τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών.

Τύπος IV / BP 32,5 R  

Τύπος ΙΙ / Α-LL 42,5 R  

                                                

 

                                                                     

Και οί 2 τύποι τσιμέντου είναι σύμφωνοι με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο UNI EN 197/1 και έχουν την ειδική σήμανση, όπως προβλέπεται στην οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Κοινότητας.για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προιόντα 
επικοινωνήστε μαζί μας


 
 Προηγούμενη Σελίδα  Εκτυπώστε την Σελίδα   Ενημερώστε για την Σελίδα
 
         
             
Copyright 2008 @ All rights reserved - Design and Hosting: komvos.gr